Līdz 01.06.2020 dīkstāves pabalstus saņēmuši
12,721
uzņēmumi
78,143
darbinieki
4,287
pašnodarbinātie
Kopējā izmaksāta summa EUR 31,555,480
Dīkstāves pabalsta saņēmēji

Nodokļu brīvdienas piešķirtas 10,039 uzņēmumiem
(summa EUR 175,624,070).

Visvairāk pārstāvētās nozares, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstus (%)
Maksājumi valsts kopbudžetā 2019.g. (milj. EUR)
Lielākais nodokļu maksātājs
2019.g.
SIA "Circle K Latvia"
Lielākais IIN maksātājs
2019.g.
AS "Veselības centru apvienība"
Lielākais VSAOI maksātājs
2019.g.
AS "Veselības centru apvienība"

Iesniegti gada pārskati par 2019.gadu: 2,968