CrediWeb produkti un pakalpojumi

Uzņēmumu atlase

Uzņēmumu atlase sniedz iespēju atlasīt uzņēmumus no Komercreģistra pēc dažādiem kritērijiem, kas var kalpot par ērtu rīku, lai atrastu jaunus sadarbības partnerus vai potenciālus klientus.

Par produktu

Visi kritēriji, pēc kuriem ir iespējams atlasīt uzņēmumus, ir sadalīti piecās pamatgrupās:

 • Pamatinformācija – iespēja atlasīt uzņēmumus pēc tiesiskās formas (SIA, Akciju Sabiedrība vai individuālais komersants), reģistrācijas datuma komercreģistrā, kā arī pēc pamatkapitāla apjoma. Papildus, iespējams meklējamos uzņēmumus filtrēt arī pēc šādiem kritērijiem:
  • Mājas lapa
  • E-pasts
  • Tālrunis
  • Jau pašreiz monitorējams uzņēmums
 • Atrašanās vieta – ar interaktīvas kartes palīdzību iespējams atzīmēt meklējamo uzņēmumu juridiskās atrašanās vietas pēc konkrētiem novadiem, tos ērti atzīmējot Latvijas kartē.
 • Nozare – Uzņēmumu atlasei kā papildu kritērijs tiek piedāvāta atlase pēc darbības nozares, kas definēta pēc NACE klasifikatora.
 • Darbības rādītāji – iespēja izvēlēties konkrētas uzņēmumu grupas pēc apgrozījuma un darbinieku skaita.
 • Maksātspēja – ar šo kritēriju iespējams atlasīt uzņēmumus pēc viņu aktuālā CrefoScore (?) vērtējuma iedalījuma riska klasēs, kas norāda uzņēmuma saistību neizpildes varbūtību turpmāko 12 mēnešu laikā.

Pēc kritēriju izvēles iespējams atlasīt uzņēmumu sarakstu, kurš ietver uzņēmumu kontaktinformāciju un adresi, kā arī amatpersonu sarakstu. Ērtākai datu aplūkošanai un apstrādei iespējams sarakstu saglabāt MS Excel failā.