CrediWeb produkti un pakalpojumi

Monitorings

Klientu monitorings ir ērts tiešsaistes instruments pastāvīgai uzņēmumu uzraudzībai. Ar monitoringa palīdzību iespējams savlaicīgi konstatēt Jums svarīgas izmaiņas esošo vai potenciālo klientu sadarbības partneru darbībā un maksātspējā, kas varētu ietekmēt Jūsu sadarbības nosacījumus.

Par produktu

Uzņēmumu monitorings sniedz iespēju Jūsu uzņēmumam savlaicīgi pamanīt un novērtēt procesus cita uzņēmuma darbībā, un izvairīties no nesekmīgiem vai riskantiem biznesa darījumiem.

Monitorings ļauj fiksēt svarīgākās izmaiņas uzņēmumu darbībā šādās sadaļās:

  • Uzņēmuma parādvēsture, fiksēto gadījumu skaits
  • Izmaiņas uzņēmuma reģistrācijas datos
  • Izmaiņas amatpersonu un dalībnieku sastāvā
  • Dati par maksātnespējas / tiesiskās aizsardzības procesiem
  • Dati par saimnieciskās darbības apturēšanas/likvidācijas procesiem
  • Izmaiņas uzņēmuma maksātspējas vērtējumā - CrefoScore (?)
  • Paziņojumi kreditoriem no "Latvijas Vēstnesis"
  • Liegumi
  • PVN maksātāja statuss
  • Iesniegtie gada pārskati
Visas monitorēto uzņēmumu izmaiņas pēc izvēles var tikt nosūtītas uz lietotāja e-pastu, informējot par aktuālām darbības izmaiņām.

Monitoringu iespējams lietot, izveidojot atsevišķus klientu portfeļus, tos sagrupējot pēc personīgiem kritērijiem. Šādi klientu portfeļi Jums sniedz iespēju grupēt uzņēmumus konkrētos sarakstos, kā arī katrā klientu portfelī vai individuālajā uzņēmuma informācijā atzīmēt, atjaunot un izmainīt informāciju. Iespējams izveidot neierobežotu skaitu portfeļu, kas sevī ietver neierobežotu skaitu klientu.