CrediWeb pieejama aktuāla informācija par uzņēmumiem, kuri saskaras ar COVID-19 izraisītajām grūtībām.

02.04.2020

CrediWeb izziņās ir pieejama informācija par tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši dīkstāves pabalstu. Uzņēmumu saraksts tiek papildināts atbilstoši VID publiskotajai informācijai.
CrediWeb izziņā pie uzņēmuma nosaukuma, kuram veikta dīkstāves pabalsta izmaksa, ir norāde, ka šis uzņēmums ir COVID-19 dīkstāves pabalsta saņēmējs, kā arī šos uzņēmumus ir iespējams identificēt monitoringā ievadīto klientu sarakstā.

Meklēt uzņēmumu

Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” paredz virkni atbalsta pasākumu uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Sekojot līdzi aktuālajai informācijai saistībā ar COVID-19 krīzes izraisītajām sekām uzņēmumiem, CrediWeb savus klientus nodrošina ar aktuālu biznesa informāciju, kura kalpo par palīgu ikdienišķās situācijās, kad jāstrādā ar esošiem vai jaunu klientu meklēšanu, darījumu partneru piesaisti.

Источник: CrediWeb.lv