UZŅĒMUMS PARAUGS1 SIA 05.06.2014 Reģistrēta saimnieciskās darbības apturēšana

Reģistra dati
Reģistrācijas numurs
40000000018
Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzņēmums PARAUGS1"
Tiesiskā forma
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums
29.07.2008
Reģistrs
Komercreģistrs
Pamatkapitāls
LVL 194 370 pilnībā apmaksāts
SEPA kods
LV17ZZZ40000000018
Pēdējo reģistrēto statūtu datums
12.10.2012
PVN
Uzņēmumam anulēta ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecība: 24.04.2014
Maksātspēja
600
Riska klase atspoguļo saistību neizpildes varbūtību turpmākajos 12 mēnešos. Visi uzņēmumi ir iedalīti 10 riska klasēs. Kalpo ātrai lēmuma pieņemšanai. (SKAT. DETALIZĒTI)
EUR 0
CrefoScore
izmaiņas pēdējo
2 gadu laikā
uzņēmuma CrefoScore nozares vidējais CrefoScore
Uzņēmumam nav piešķirts CrefoCert sertifikāts.
CrefoCert maksātspējas sertifikātu var iegūt atbilstoši CrefoCert standartam. (Lasi vairāk)
Kontaktinformācija
Juridiskā adrese
Pilsēta, Iela 5-12 LV-0001
Faktiskā adrese
Pilsēta, Iela 5-12 LV-0001
Tālrunis
60000001
Fakss
60000002
E-pasts
vards.uzvards@e-pasts.lv, vards.uzvards@e-pasts.lv
Mājas lapa
www.piemers.lv
Kredītvēsture
Kredītvēsture
Datums Summa Apmaksāts Maksāšanas ilgums(dienas) Nozare Informācijas aktualizēšana
02.12.2013 EUR 2163.02  0% 46.7346.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība Slēgta 06.05.2014
27.11.2013 EUR 241.92  0% 46.7546.75 Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība Slēgta 29.04.2014
Parādvēstures datu bāzē reģistrēts maksājuma kavējums ir vēsturisks fakts, kad pēc Creditreform parāda atgūšanas pieprasījuma parādnieks nav pieņemamā laikā izpildījis savas maksājuma saistības pret kreditoru. Kreditora prasījuma pamatotība un summu pareizība, kā arī kavējuma ilgums ir uzskatāms par Creditreform vērtējumu, balstoties uz tās rīcībā esošo informāciju.
Ja parāda atgūšanas statuss ir “izbeigta”, Creditreform reģistrē saistību apmaksu un korekcijas datos par saistību apmaksāto daļu, pamatojoties uz kreditora sniegto informāciju, ja kreditors nodrošina šādu datu atjaunošanu.
Inkasso
Kopā (pēdējo 5 gadu laikā): 4.  Pēdējās lietas datums: 02.12.2013. 
Statusa izmaiņas
Darbības ierobežojumi
05.06.2014 Saimnieciskās darbības apturēšana
Process uzsākts:
05.06.2014
Tips:
Saimnieciskās darbības apturēšana
Apraksts:
VID nodokļu pārvaldes Ventspils klientu apkalpošanas centra 02.06.2014. lēmums Nr.1.23/A-45678
Maksātnespējas procesi
20.06.2014 Maksātnespējas process 
Pieteicējs: UZŅĒMUMS PARAUGS1
Tiesa: Latvijas tiesa
Ieraksta datums
26.06.2014
Maksātnespējas procesa pasludināšana
Notikuma datums: 20.06.2014
Lietas numurs: 00000001
Tiesa: Latvijas tiesa
Kreditoru pieteikšanās termiņš: 1 mēnesis
26.06.2014
Administratora iecelšana
Notikuma datums: 20.06.2014
Lietas numurs: 00000001
Tiesa: Latvijas tiesa
26.06.2014
Informācija par administratoru
Vārds Uzvārds
Sertifikāta numurs: 00116, derīgs no: 13.02.2014, derīgs līdz: 13.02.2016
Prakses adrese: Pilsēta, Iela 5-12 LV-0001
Tālrunis: 60000001
Fakss: 60000002
E-pasts: vards.uzvards@e-pasts.lv
Tiesiskās aizsardzības procesi
27.11.2013 Tiesiskās aizsardzības process (izbeigts 05.03.2014)
Pieteicējs: UZŅĒMUMS PARAUGS1
Tiesa: Latvijas tiesa
Procesa rezultāts: tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums
Ieraksta datums
29.11.2013
Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
Notikuma datums: 27.11.2013
Lietas numurs: 00000001
Tiesa: Latvijas tiesa
17.03.2014
Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
Notikuma datums: 05.03.2014
Lietas numurs: 00000001
Tiesa: Latvijas tiesa
Datums - Izmaiņas PVN reģistrā
24.04.2014 Uzņēmumam anulēta ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecība
11.11.2008 Uzņēmums ir reģistrēts PVN maksātāju reģistrā

Likvidācijas procesi nav reģistrēti

Reorganizācijas procesi nav reģistrēti

Amatpersonas
Vārds, Uzvārds Amats, pārstāvības tiesības
Vārds Uzvārds, 999999-99999
Valsts: Latvijas Republika
administrators (no 26.06.2014)
Tiesības pārstāvēt atsevišķi;
Sākot ar 2011.gada 1.jūliju, atbilstoši izmaiņām Komerclikumā ziņas par personas dzīvesvietu nav komercreģistrā ierakstāmās ziņas.
Dalībnieki
Nosaukums vai vārds, uzvārds; adrese Daļa kapitālā
Vārds Uzvārds, 999999-99999
Valsts: Igaunijas Republika
LVL 194 370, - 100.00% (no 12.10.2012)
Daļu skaits: 194370 / Daļas vērtība: LVL 1.00
Saimnieciskā darbība
Nozare (NACE 2)
29.20 Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
Kapitāla daļas citos uzņēmumos

Uzņēmumam nepieder kapitāla daļas citos uzņēmumos

Apgrūtinājumi
Komercķīlas
24.10.2013 100163783, Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa: EUR 260 000
Reģistrācijas datums 24.10.2013
Ķīlas ņēmējs
Pārstāvis: Vārds Uzvārds
Ķīlas devējs
Pārstāvis: Vārds Uzvārds, 999999-99999
Ieķīlātās mantas apraksts:
Prasījuma tiesības
Visa komercķīlas devēja manta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas
Krājumi
Visa komercķīlas devēja manta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas
Ķermeniskie pamatlīdzekļi
Visa komercķīlas devēja manta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas
Cita informācija:
Bez iepriekšējas ķīlas ņēmēja rakstiskas piekrišanas saņemšanas neveikt darbības un neatļaut trešām personām veikt darbības, kas varētu samazināt Kustamās Mantas vērtību vai novest pie tās apgrūtināšanas, sadalīšanas vai atsavināšanas; bez iepriekšējas ķīlas ņēmēja rakstiskas piekrišanas saņemšanas neslēgt īres vai nomas līgumus par Kustamās mantas vai jebkādas tās daļas izīrēšanu vai iznomāšanu.
Tiesības:
Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles.
Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komercķīlas priekšmetu.
26.03.2012 100155882, Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa: EUR 65 000
Reģistrācijas datums 26.03.2012
Ķīlas devējs
Pārstāvis: Vārds Uzvārds, 999999-99999
Ķīlas ņēmējs
Ieķīlātās mantas apraksts:
Prasījuma tiesības
Visa komercķīlas devēja manta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas
Krājumi
Visa komercķīlas devēja manta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas
Ķermeniskie pamatlīdzekļi
Visa komercķīlas devēja manta kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas
Cita informācija:
Visi ieķīlātāja ķermeniskie pamatlīdzekļi, visas ieķīlātāja prasījuma tiesības, visi ieķīlātāja krājumi(tajā skaitā arī gatavā produkcija, izejmateriāli un nepabeigtie ražojumi), kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī šīs lietu kopības nākamās sastāvdaļas.
Tiesības:
Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles.
Aizliegts atkārtoti ieķīlāt komercķīlas priekšmetu.
Izmaiņas datums:
Izmaiņas datums
22.10.2013
Cesija
Liegumi
17.04.2014 Aizliegums, spēkā no 17.04.2014
Subjekts, kam piemērots
Piemērotājs
Lēmuma numurs:
4.1.2.3-12/3510
Lieguma tips:
Piemērots aizliegums
Apraksts:
Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai
Darbības pamatrādītāji
2013 2012 2011 2010 2009
Darbinieku skaits 74 69 53 24 2
Apgrozījums, EUR
Nav datu
1 800 606 1 909 218 973 641 136 677
Tīrā peļņa vai zaudējumi, EUR
Nav datu
3 529 56 902 13 597 6 948
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS Kods
1. Neto apgrozījums 010
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 020
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 030
4. Pārdošanas izmaksas 040
5. Administrācijas izmaksas 050
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 060
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 070
8. Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos 080
9. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 090
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 100
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana 110
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 120
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 130
14. Ārkārtas ieņēmumi 140
15. Ārkārtas izmaksas 150
16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 160
17. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 170
18. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 171
19. Pārējie nodokļi 180
20. Ārkārtas dividendes 181
21. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 190
Bilance
AKTĪVS Kods
1.Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
1. Attīstības izmaksas 010
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 020
3. Citi nemateriālie ieguldījumi 021
4. Nemateriālā vērtība 030
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem 040
I. KOPĀ 050
II. Pamatlīdzekļi
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 060
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 070
3. Iekārtas un mašīnas 080
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 090
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 100
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 110
7. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos 111
II. KOPĀ 120
III. Ieguldījuma īpašumi
1. Ieguldījuma īpašumi 125
III. KOPĀ 128
IV. Bioloģiskie aktīvi
1. Bioloģiskie aktīvi 215
IV. KOPĀ 218
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapiltālā 130
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām 140
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 150
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām 160
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 170
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 180
7. Pašu akcijas un daļas 190
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai 200
9. Atliktā nodokļa aktīvi 201
V. KOPĀ 210
1. IEDAĻAS KOPSUMMA 220
2.Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 230
2. Nepabeigtie ražojumi 240
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 250
4. Nepabeigtie pasūtījumi 260
5. Avansa maksājumi par precēm 270
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki 280
I. KOPĀ 290
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
1. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi 295
II. KOPĀ 298
III. Debitori
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 300
2. Radniecīgo sabiedrību parādi 310
3. Asociēto sabiedrību parādi 320
4. Citi debitori 330
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā 340
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai 350
7. Nākamo periodu izmaksas 360
8. Uzkrātie ieņēmumi 370
III. KOPĀ 380
IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 390
2. Pašu akcijas un daļas 400
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 410
4. Atvasinātie finanšu instrumenti 411
IV. KOPĀ 420
V. Nauda 430
2. IEDAĻAS KOPSUMMA 440
BILANCE 450
PASĪVS Kods
1.Pašu kapitāls
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 460
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 470
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 480
4. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve 481
5. Rezerves
     a) likumā noteiktās rezerves; 490
     b) rezerves pašu akcijām vai daļām 500
     c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves 510
     d) pārējās rezerves 520
5. KOPĀ 530
6. Nesadalītā peļņa
     a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 540
     b) pārskata gada nesadalītā peļņa 550
1. IEDAĻAS KOPSUMMA 560
2.Uzkrājumi
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām 570
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 580
3. Citi uzkrājumi 590
2. IEDAĻAS KOPSUMMA 600
3.Kreditori
I. Ilgtermiņa kreditori
1. Aizņēmumi pret obligācijām 610
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi 620
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 630
4. Citi aizņēmumi 640
5. No pircējiem saņemtie avansi 650
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 660
7. Maksājamie vekseļi 670
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 680
9. Parādi asociētajām sabiedrībām 690
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 700
11. Atliktā nodokļa saistības 701
12. Pārējie kreditori 710
13. Nākamo periodu ieņēmumi 720
14. Neizmaksātās dividendes 721
I. KOPĀ 750
II. Īstermiņa kreditori
1. Aizņēmumi pret obligācijām 760
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi 770
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 780
4. Citi aizņēmumi 790
5. No pircējiem saņemtie avansi 800
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 810
7. Maksājamie vekseļi 820
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 830
9. Parādi asociētajām sabiedrībām 840
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 850
11. Atliktā nodokļa saistības 851
12. Pārējie kreditori 860
13. Nākamo periodu ieņēmumi 870
14. Neizmaksātās dividendes 871
15. Uzkrātās saistības 900
16. Atvasinātie finanšu instrumenti 901
II. KOPĀ 910
3. IEDAĻAS KOPSUMMA 920
BILANCE 930
Finanšu analīze
Finanšu koeficienti 2012 2011 2010 2009 2008
Neto apgrozījuma izmaiņas % (Pārskata gada apgrozījums / Iepriekšējā gada apgrozījums - 1)/100% -5.69 96.09 612.36 n/a n/a
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu izmaiņas % Pēc apgrozījuma izmaksu metodes
(Pārskata gada pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas / Iepriekšējā gada pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - 1)/100%

Pēc perioda izmaksu metodes
(Pārskata gada izejvielu un palīgmateriālu izmaksas / Iepriekšējā gada izejvielu un palīgmateriālu izmaksas - 1)/100%
-5.61 92.95 n/a n/a n/a
Bruto peļņas rentabilitāte % Pēc apgrozījuma izmaksu metodes
Bruto peļņa vai zaudējumi/Neto apgrozījums x 100%

Pēc perioda izmaksu metodes
(Neto apgrozījums - Materiālu izmaksas)/Neto apgrozījums x 100%
12.90 12.97 11.56 n/a n/a
Komerciālā rentabilitāte % Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem /Neto apgrozījums x 100% 0.94 3.87 1.44 n/a n/a
Kopējā likviditāte Apgrozāmie līdzekļi/Īstermiņa saistības 0.81 0.85 0.72 n/a n/a
Starpseguma likviditāte (Apgrozāmie līdzekļi - Krājumi)/Īstermiņa saistības 0.35 0.39 0.28 n/a n/a
Krājumu aprite, dienās Pēc apgrozījuma izmaksu metodes
Krājumi x Dienu skaits periodā / Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pēc perioda izmaksu metodes
Krājumi x Dienu skaits periodā / Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas
7.00 9.27 7.64 n/a n/a
Pircēju un pasūtītāju parādu aprite, dienās Pircēju un pasūtītāju parādi x Dienu skaits periodā / Neto apgrozījums 11.80 0.79 9.77 n/a n/a
Parādu piegādātājiem aprite, dienās Pēc apgrozījuma izmaksu metodes
Parādi piegādātājiem x Dienu skaits periodā / Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Pēc perioda izmaksu metodes
Parādi piegādātājiem x Dienu skaits periodā / Izejvielu un palīgmateriālu izmaksas
64.44 49.95 47.68 n/a n/a
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos % Pašu kapitāls / Aktīvu kopsumma x 100% 33.99 18.64 11.25 8.53 n/a
Aktīvu aprites rentabilitāte (ROA) (Neto apgrozījums x 2) / (Pārskata gada aktīvu vērtība + Iepriekšējā gada aktīvu vērtība) 0.33 13.21 6.54 6.05 n/a
Darba kapitāls % (Apgrozāmie līdzekļi - īstermiņa saistības)/neto apgrozījums x 100% -4.95 -2.48 -4.41 n/a n/a

Neto apgrozījums (milj. EUR)

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj. EUR)

Bruto peļņas rentabilitāte %

Komerciālā rentabilitāte %

Kopējā likviditāte

Starpseguma likviditāte

Pircēju un pasūtītāju parādu aprite, dienās

Parādu piegādātājiem aprite, dienās

Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos %

Aktīvu aprites rentabilitāte (ROA)

uzņēmuma koeficients nozares vidējais koeficients