Vienkāršs un ērti pielietojams indekss, kas sniedz iespēju ātri novērtēt klienta kredītspēju. CrefoScore raksturo uzņēmuma tekošo saistību neizpildes varbūtību 12 mēnešu laikā. Jo lielāks indekss, jo augstāks saistību neizpildes risks.

CREDITREFORM LATVIJA ik dienu aprēķina CrefoScore visiem Komercreģistra uzņēmumiem. CrefoScore aprēķina metodoloģija ir izstrādāta CREDITREFORM LATVIJA sadarbībā ar CREDITREFORM Risk Management (Vācija).

CrefoScore klasifikācija

Kā izmantot CrefoScore?

Ikdienas kredītriska vadības un kontroles ietvaros klientu salīdzināšana un grupēšana pa riska klasēm ir īpaši noderīga sadarbības nosacījumu noteikšanai. Atkarībā no kredītriska politikas uzņēmumā CrefoScore skalu var, piemēram, iedalīt trīs intervālos (skat. piemēru).
Piemērs
CrefoScore no 100-400 - kredīts pieļaujams
CrefoScore no 401-499 - lēmums jāpieņem individuāli
CrefoScore no 500-600 - piemērojama priekšapmaksa
Attēlotajā piemērā CrefoScore indekss 500 ir robeža pēcapmaksas darījumu automātiskai noraidīšanai. Atkarībā no uzņēmuma riska vadības stratēģijas, ir ieteicams veikt individuālu CrefoScore skalas intervālu optimizāciju.

Priekšrocības un iespējas

CrefoScore izmantotie dati

CrefoScore ir izveidots, pamatojoties uz CREDITREFORM pētījumu rezultātiem. CrefoScore aprēķinā tiek izmantoti šādi uzņēmumu maksātspēju raksturojoši dati:

Kā CrefoScore atspoguļo kredītrisku?

Konstants CrefoScore noteikšanas mehānisms, kā arī tā svārstības (maksātspējas uzlabošanās vai pasliktināšanās) analīze noteiktā laika periodā sniedz iespēju saistību neizpildes varbūtības aprēķināšanai katrā riska klasē. Paralēli riska klasēm eksponenciāli pieaugošās varbūtības dokumentē CrefoScore īpašību atšķirt drošus kredītdarījumus no riskantiem, kas apliecina CrefoScore kā sevišķi nozīmīgu indikatoru kredītrisku vadībai.