lv
Pieslēgties ReģistrētiesCrefoScore

Vienkāršs un ērti pielietojams indekss, kas sniedz iespēju ātri novērtēt klienta kredītspēju. CrefoScore raksturo uzņēmuma tekošo saistību neizpildes varbūtību 12 mēnešu laikā. Jo lielāks indekss, jo augstāks saistību neizpildes risks.

CREDITREFORM LATVIJA ik dienu aprēķina CrefoScore visiem Komercreģistra uzņēmumiem. CrefoScore aprēķina metodoloģija ir izstrādāta CREDITREFORM LATVIJA sadarbībā ar CREDITREFORM Risk Management (Vācija).

CrefoScore klasifikācija

 • 1
  Teicama maksātspēja CrefoScore
  100-150
 • 2
  Ļoti laba maksātspēja CrefoScore
  151-200
 • 3
  Laba maksātspēja CrefoScore
  201-250
 • 4
  Maksātspēja virs vidējas CrefoScore
  201-250
 • 5
  Vidēja maksātspēja CrefoScore
  301-350
 • 6
  Maksātspēja zem vidējas CrefoScore
  351-400
 • 7
  Saspringta maksātspēja CrefoScore
  401-450
 • 8
  Slikta maksātspēja CrefoScore
  451-499
 • 9
  Reģistrēti maksājumu kavējumi vai anulēta PVN maksātāja apliecība - CrefoScore
  500
 • 10
  Maksātnespēja/ likvidācija

Kā izmantot CrefoScore?

Ikdienas kredītriska vadības un kontroles ietvaros klientu salīdzināšana un grupēšana pa riska klasēm ir īpaši noderīga sadarbības nosacījumu noteikšanai. Atkarībā no kredītriska politikas uzņēmumā CrefoScore skalu var, piemēram, iedalīt trīs intervālos (skat. piemēru).

Piemērs
CrefoScore no 100-400 - kredīts pieļaujams
CrefoScore no 401-499 - lēmums jāpieņem individuāli
CrefoScore no 500-600 - piemērojama priekšapmaksa
Attēlotajā piemērā CrefoScore indekss 500 ir robeža pēcapmaksas darījumu automātiskai noraidīšanai. Atkarībā no uzņēmuma riska vadības stratēģijas, ir ieteicams veikt individuālu CrefoScore skalas intervālu optimizāciju.

Priekšrocības un iespējas

 • Objektīvs pircēja, sadarbības partnera vai jauna klienta kredītriska novērtējums;
 • Vienkārša interpretācija;
 • Vērtēšanas procesa automatizācija un centralizēta kredītriska kontrole;
 • Bāzes rādītājs sadarbības klašu izveidei un individuālas cenu politikas un darījumu apmaksas nosacījumu piemērošanai;
 • Pielietošanas iespēja iekšējās riska vadības sistēmās.

CrefoScore izmantotie dati

CrefoScore ir izveidots, pamatojoties uz CREDITREFORM pētījumu rezultātiem. CrefoScore aprēķinā tiek izmantoti šādi uzņēmumu maksātspēju raksturojoši dati:

 • Finanšu rādītāji;
 • Latvijā lielākā CREDITREFORM kredītvēstures datu bāze;
 • Uzņēmumu strukturālie dati (piem. darbinieku skaits, juridiskā forma);
 • Nozaru riska indikatori;
 • PVN maksātāju reģistra informācija.

Kā CrefoScore atspoguļo kredītrisku?

Konstants CrefoScore noteikšanas mehānisms, kā arī tā svārstības (maksātspējas uzlabošanās vai pasliktināšanās) analīze noteiktā laika periodā sniedz iespēju saistību neizpildes varbūtības aprēķināšanai katrā riska klasē. Paralēli riska klasēm eksponenciāli pieaugošās varbūtības dokumentē CrefoScore īpašību atšķirt drošus kredītdarījumus no riskantiem, kas apliecina CrefoScore kā sevišķi nozīmīgu indikatoru kredītrisku vadībai.