PIESLĒGT PAKALPOJUMU

CrediWeb komercķīlu meklēšanas rīks atļauj veikt meklēšanu visos komercķīlu reģistrā iekļautajos ierakstos neierobežojot ievadīto atlases kritēriju. Papildus ērtībai iespējams atlasīt tikai aktīvas vai tikai dzēstas komercķīlas, kā arī noteiktā periodā reģistrētas komercķīlas.

Veicot meklēšanu, tiek atrasti ievadītajam kritērijam atbilstoši rezultāti – reģistrētas komercķīlas. Atverot konkrēto komercķīlas aktu, iespējams apskatīt komercķīlas sastāvu:

Komercķīlu reģistrs ir viens no 14 Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra vestajiem reģistriem. UR Komercķīlu reģistrācija tiek veikta no 1998. gada 26. februāra.

Komercķīlu reģistrā tiek reģistrēti komercķīlu līgumi jeb ķīlas tiesību nodrošināšana. Par komercķīlas priekšmetu var būt kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta (tai skaitā prasījuma tiesības), kas pieder komersantam vai citai juridiskajai personai, kā arī tās lietu kopība vai visa komersanta vai citas juridiskās personas manta.

PIESLĒGT PAKALPOJUMU